Programma
Performance

Marcos Morau, La Veronal

Pasionaria

Een boeiende en futuristische wereld, vreemd en poëtisch, bevolkt door robotachtige wezens die super actief en buitengewoon lenig zijn en, zo lijkt het, bevrijd zijn van emoties en verlangens. Het decor ademt bestudeerde perfectie, heeft koude kleuren en straalt een gereserveerde esthetiek uit. Het neemt ons mee naar een ruimte die het midden houdt tussen de hal van een luchthaven en het magazijn van een multinational. Hoeveel menselijkheid is er nog over in deze personages? Wat voelen ze? Het lenige gewriemel van hun lichamen, hun schokkende bewegingen, zijn het elementen van een soort spel of van intens lijden?

Met zijn gezelschap La Veronal werkt Marcos Morau steeds weer transversale choreografieën uit waarbij hij inspiratie put uit tal van expressievormen, zowel film en beeldende kunst als literatuur. Hij benadert zijn acht dansers door de ogen van een entomoloog, hij onderzoekt het mechanisme van de hartstocht en houdt het begrip ‘vooruitgang’ tegen het licht. Pasionaria vuurt vragen op ons af zodat we onze raadselachtige drijfveren, obsessies en liefdes beter leren begrijpen.