Voorstelling

Marcia Liu

Dr. Strange Love II : How I Stop Thinking & Fall in Love with A Cat

Onze relatie met huisdieren biedt ons de kans om onszelf te herpositioneren en te "her-territorialiseren" binnen een vertrouwd kader.

Op de dag dat "ons huisdier" ons confronteert, zorgen baart, of uitdaagt met iets vreemds, voorbij̀ de projectie van onze eigenliefde erop, of het verlengstuk van ons ego, stuiten we op iets non-identificeerbaars. Het mechanisme van macht en domesticatie valt uiteen en wordt verdrongen door onze vraag en verbeelding: "hoe is het leven aan de andere kant"? Hoe samen te leven in verschil, te begrijpen hoe de wereld voor een ander is?

Met dit project wil Marcia Liu onze verbeelding openen voor omstandigheden van domesticatie die niet uitsluitend gebaseerd zijn op overheersing en machtshiërarchie.

PIF5

Free entrance – reservation essential ( 02 735 64 68 / reservation@balsamine.be)

Concept et performance : Marcia Liu // Son et image : Klaas Boelen // Recherche sonore préliminaire : Adrian Kurth // Design cube et costumes : Alessandro Licata // Conseils dramaturgiques : Simon Baetens de workspacebrussels

Résidences : CC Berchem, C-takt, Théâtre la Balsamine, Le BAMP, SummerStudios, Workspacebrussels // Coproductions : C-takt, Workspacebrussels // Soutiens : La Commission communautaire flamande (VGC), Le BAMP // Remerciements : Erik Minnen, Xander Houben et l'équipe technique de dommelhof pour la construction du cube ; Kosmonaut Productions; Les Moutons Bruxellois; Matthieu Virot pour des constructions électroniques.

Production et logistique : True Blue asbl.

Photo : Klaas Boelen